มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาสารและระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา

ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาทั่วไป

บทความ

บทความ

ทำเอง ทำจริง ราคาประหยัด โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา ของนายกวี จงคงคาวุฒิ Download PDF
ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหน่วยไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาคุณกวี
รับปรึกษาและดำเนินการแบบครบวงจร ในราคาประหยัดสุดๆ ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาได้ที่ นายกวี  จงคงคาวุฒิ โทร. 02-953-9881-4 ต่อ 143ความในใจ
      ผมทำงานในแวดวงพลังงานมาตั้งแต่ปี 2521 ได้ติดตามดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์มาร่วม 30 ปีจนถึงปัจจุบัน ได้รู้จักคนในวงการไฟฟ้าดีพอสมควร ถ้าผมไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมกับชีวิตงานที่ผ่านมา เวลาที่ผ่านมาของผมจะไม่มีความหมายเลย
 
ความตั้งใจ
      ผมมีเงินไม่มาก ความรู้ทางช่างก็ไม่มี การจะสร้างแผงแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ทุกขั้นตอนต้องเรียนรู้และวางแผนเอง เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการในวงเงินที่จำกัด และนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเผยแพร่ให้เห็นว่าใครๆก็ทำได้ ผมอยากเห็นระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเรือนในกรุงเทพฯมีแผงแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้ามากๆครับ

1. จุดเริ่มคิด
      ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาผมเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น หน้ากว้างประมาณ  6 เมตร ยาวประมาณ 14 เมตร ผมอาศัยอยู่มาเกือบ 30 ปีแล้ว สภาพยังดี หน้าระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาผมหันไปทางทิศเหนือ หลังระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาชี้ทางทิศใต้ หลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาส่วนใหญ่ (ประมาณ 6x9 ตารางเมตร) ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางทิศใต้ ผมเฝ้ามองหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาผมมาเป็นเวลานานมาก หลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาผมเหมาะที่จะติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ที่สุด เพราะรับแสงแดดตลอดทั้งวันทั้งปี


2. เริ่มเป็นจริง
ช่วงปลายปี 2556 รัฐบาลได้ประกาศให้รับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา และกำหนดแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วย ผมได้ไปยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีในวันแรกที่เปิดรับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้า โดยขอจำหน่ายไฟฟ้าจากแผงแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาขนาดกำลังผลิตสูงสุด 5 กิโลวัตต์ ใช้แผงแสงอาทิตย์ยี่ห้อ Trina ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดแผงละ 250 วัตต์ จำนวน 20 แผง ใช้ Inverter ยี่ห้อ ABB ขนาด 4.6 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง แผงและอุปกรณ์มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำ การยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีในวันนั้น การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีให้บริการอย่างกันเองและไม่คำนึงถึงเวลา สังเกตได้จากวันเวลาที่ประทับรับเรื่อง เป็นวันที่ 23/09/2556 เวลา 12:51:23 น. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีรับเรื่องผมเป็นลำดับที่ 96 เวลา 13:23:18 น. การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีก็ออกใบรับให้เป็นที่เรียบร้อยการยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้าในคราวนี้ ผมได้ชักชวนเพื่อนมายื่นอีก 3 ราย ได้แก่
1.   นายปรีชา หัตถพร ยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้ากำลังสูงสุด 10 กิโลวัตต์
2.   นายเจริญ อัศวโกวิทกรณ์ ยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้ากำลังสูงสุด 4.5 กิโลวัตต์
3.   นายปัญญา อรุณอังศุธร ยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้ากำลังสูงสุด 10 กิโลวัตต์
     โดยทั้งหมดใช้แผงแสงอาทิตย์และ Inverter ชนิดเดียวกัน
การไฟฟ้านครหลวงได้ทำสัญญาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าเลขที่ PPA-Solar/R/2013-052 กับผมสัญญาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าฉบับดังกล่าวลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 การทำสัญญาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเป็นไปอย่างราบรื่น ผมได้รับความเอื้อเฟื้อและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้านครหลวงมาที่นี้ด้วย


     การได้มาซึ่งสัญญาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้า มีทั้งดีใจและกังวลใจ ดีใจเพราะผมมีสิทธิ์ที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาผม กังวลใจเพราะใช้เงินมากและไม่เคยทำมาก่อน จะทำได้ไหมเวลาแค่ 2 เดือนเท่านั้น สิ่งแรกที่ต้องรีบทำคือสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงแสงอาทิตย์ Trina และ Inverter ABB การสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาInverter ABB ไม่มีปัญหาเพราะมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศ แต่การสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงแสงอาทิตย์ Trinaต้องสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาจากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา ไม่มีตัวแทนจำหน่าย ผมได้สั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงแสงอาทิตย์ผ่านระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด เนื่องจาก ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด จะสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงแสงอาทิตย์Trinaจำนวนมาก เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาโรงงานระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา 4 โครงการ ผมขอพ่วงแผง Trinaขนาด 250 วัตต์ จำนวน 118 แผงไปด้วย การระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลากับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงที่ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลามีความยุ่งยากเนื่องจากช่วงนั้นระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาขาดตลาด ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ยินดีเปลี่ยนขนาดแผงแสงอาทิตย์เป็น 255 วัตต์ต่อแผง แต่แผงแสงอาทิตย์ของผมขอให้เป็น 250 วัตต์ ซึ่งทางจีนก็ยินยอม การเจรจาครั้งนั้นใช้เวลาเดือนกว่าและต้องใช้เวลาในการส่งของอีก 1 เดือน ผมจึงทำหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 ขอเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าออกไปอีก 1 เดือน เพื่อรักษาสิทธิ์ของผมและเพื่อน

3. การดำเนินงานในปี 2557
     เวลามีมากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลานิดหน่อย แต่ปัญหาการติดตั้งแผงแสงอาทิตย์มีมากกว่าที่คิด การสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงของผม ทางจีนขอเพิ่มค่าระวางและค่าประกัน เนื่องจากผมสั่งจำนวนน้อย ต้องมีใบอนุญาต รง.4 จากกรมโรงงานระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาซึ่งเป็นเรื่องสาหัสมากสำหรับชาวระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา ต้องมีใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร(อ.1)จากสำนักงานเขต กทม.ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากเช่นกัน จากปัญหาต่างๆ ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถขอจำหน่ายไฟฟ้าตามวันเวลาที่รัฐกำหนด การไฟฟ้านครหลวงจึงได้มีหนังสือแจ้งให้เลื่อนการจ่ายไฟฟ้าออกไปอีก 1 เดือน ต่อมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน ได้มีประกาศให้คงสิทธิ์ผู้ยื่นระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าออกไปโดยไม่มีกำหนด     เวลาได้ถูกขยายออกไปโดยไม่มีกำหนด จึงสามารถค่อยๆคิดค่อยๆทำได้การติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังตาต้องปรับแผนใหม่ เรื่องระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงแสงอาทิตย์เอาไว้ก่อน ผมเริ่มจัดการกับสิ่งที่สามารถทำเองได้ก่อน นั่นคือวางฐานเหล็กระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาเพื่อเตรียมวางแผงแสงอาทิตย์ แผงแสงอาทิตย์ที่สั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลากว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.6 เมตร มีรูไว้ยึดแผงๆละ 4 รู ผมเตรียมวางแผงแสงอาทิตย์เป็น 4 แถวๆละ 5 แผง รวมเป็น 20 แผง ผมจะใช้เนื้อที่ติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาประมาณ 5x6.4 ตารางเมตร ก่อนอื่นต้องสร้างทางระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาจากชั้นระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาของระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเพื่อระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไประบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา ผมได้สร้างบันไดทางระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอย่างมั่นคงและเจาะหลังคาส่วนหนึ่งเพื่อระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา หลังคาส่วนที่เจาะสามารถเปิดปิดได้ เหตุที่ทำเช่นนี้เพื่อให้สะดวกแก่ช่างที่ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไปติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ และสามารถระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไปดูแลทำความสะอาดแผงแสงอาทิตย์ ที่สำคัญผมต้องการให้ประชาชนสามารถโผล่หน้ามองดูแผงแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งได้อย่างสะดวก ผมได้วางเหล็กฉากในแนวดิ่งยึดกับโครงหลังคา 3 เส้นยาวเส้นละ 8 เมตร มีระยะ 3 เมตร ผมทำดังนี้เพื่อเตรียมวางเหล็กตัวCยาว 6 เมตรตามแนวขวาง 8 เส้นเพื่อรับกับแผง 4 แถว งานวางเหล็กฉากในแนวดิ่งยึดกับโครงหลังคาเสร็จก็เท่ากับงานก่อสร้างเสร็จไปแล้วกว่าครึ่ง


     หลังจากวางฐานเหล็กฉากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาแล้ว ผมก็รอดูสถานการณ์และแล้วช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557 มีระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาดี กกพ.ให้ยกเว้นใบอนุญาต รง.4

 

     อุปสรรคที่สำคัญได้ถูกกำจัดแล้วไปหนึ่งอย่าง แต่ยังมีใบอนุญาต อ.1อยู่ที่ต้องขอ ผมเดินทางไปสำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อขอใบอนุญาต อ.1 สำนักงานเขตไม่กล้าออกใบอนุญาต อ.1 เนื่องจากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเกือบทุกหลังมีการแอบดัดแปลงอาคาร หากต้องการใบอนุญาต อ.1 ต้องทำให้ถูกต้องโดยรื้อสิ่งก่อสร้างที่ดัดแปลงอาคารออกไป สำนักงานเขตได้แนะนำให้ร้องเรียนขอยกเว้นใบอนุญาต อ.1เหมือนเช่นใบอนุญาต รง.4 กลางเดือนเมษายน 2557 ผมจึงได้ทำหนังสือถึงประธานกกพ.ฉบับที่ 1 ขอยกเว้นใบอนุญาต อ.1 ผมรอคำตอบจากกกพ.อยู่ระยะหนึ่ง ยังไม่มีวี่แวว ต้นเดือนมิถุนายน 2557 จึงได้ทำหนังสือไปอีก หนังสือฉบับที่ 2 เป็นเรื่องขอให้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ฯ โดยหนังสือฉบับที่ 2 ผมได้แนบรูปถ่ายระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาและคำขอใบอนุญาต อ.1ที่ครบถ้วนไปด้วย

 

      ระหว่างที่รอคำตอบจากกกพ. ผมเดินหน้าสั่งระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาแผงแสงอาทิตย์ต่อ ครั้งนี้ผมเปลี่ยนขนาดกำลังแผงเป็น 255 วัตต์ซึ่งเป็นขนาดเช่นเดียวกับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอพอลโล่ฯ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการขนส่งซึ่งต้องจ่ายค่าระวางและค่าประกันเพิ่มระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา ผมจึงต้องลดจำนวนแผงลงจาก 20 แผงเป็น 19 แผงเพื่อมิให้ผิดสัญญา เพื่อนผมอีก 3 คนก็ต้องลดด้วย ดังนั้นจำนวนแผงทั้งหมดจึงลดลงเหลือทั้งสิ้น 114 แผง แผงแสงอาทิตย์ได้มาถึงมือพวกผมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นเดือนกันยายน 2557 งานนี้ต้องขอขอบคุณระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด เป็นอย่างมากที่ช่วยจัดการในเรื่องนี้ กว่าจะหาช่างมาติดตั้งแผงได้เป็นกลางเดือนพฤศจิกายน 2557 แต่วันที่ช่างมาติดตั้ง ช่างใช้เวลาติดตั้งเพียงครึ่งวันเท่านั้นเนื่องจากมีฐานรองรับไว้แล้ว


     ผมกลับมาตามเรื่องใบอนุญาต อ.1จาก กกพ. ต่อสำนักงาน กกพ. แจ้งว่าได้ส่งเรื่องคำขอใบอนุญาต อ.1ของผมไปที่เขตบางกอกน้อยนานแล้ว ผมไปตามเรื่องที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยพร้อมบันทึกสำคัญ บันทึกสำคัญนี้ผมได้มาจากสำนักงาน กกพ. บันทึกสำคัญที่ว่าจะทำให้สำนักงานเขต กทม.ทุกเขตโล่งใจในการออกหนังสือเรื่องใบอนุญาตนี้ ผมได้พบเจ้าหน้าที่เขตโยธาบางกอกน้อยกลางเดือนธันวาคม 2557 หลังจากที่เจ้าหน้าที่โยธาเห็นบันทึกนี้ เรื่องที่ค้างคาใจอยู่นานเป็นเดือนก็มีทางออก อีก 1 อาทิตย์ถัดมา สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือตอบไปยังสำนักงาน กกพ. หนังสือตอบไปสรุปได้ว่าการติดตั้งแผงแสงอาทิตย์ไม่เข้าข่ายการดัดแปลงอาคาร ผมจึงขอนำบันทึกสำคัญนี้มาแสดงไว้ที่นี้เพื่อประโยชน์กับคนที่สนใจต่อไป


4. ปีใหม่ 2558 ฟ้าใหม่
    เมื่อสำนักงาน กกพ.ได้รับหนังสือจากเขตบางกอกน้อยและระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาทุกอย่างที่ต้องการแล้ว วันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงาน กกพ.ได้ออกหนังสือสำคัญฉบับสุดท้ายที่ผมรอคอย คือหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ต้องมีหนังสือฉบัระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาี้การไฟฟ้านครหลวงจึงสามารถให้จ่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายได้ การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีได้มาติดตั้งมิเตอร์รับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 10:30 น. ผมได้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีบอกว่าผมเป็นรายที่ 8 ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าฯในเขตนี้ ปีใหม่ 2558 เป็นปีเริ่มต้นที่แสงอาทิตย์มีความหมายกับผมเป็นพิเศษ     ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาผมมีเครื่องวัดไฟฟ้า 2 เครื่อง เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเสียสตางค์ เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องล่างได้สตางค์


5. บทสรุป
     ค่าใช้จ่ายการติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 286,049.9 บาท มาจากเงินน้องสาว 236,049.9 บาทและเงินส่วนตัวของผมประมาณ 50,000 บาท หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันสามารถดูได้จากหน้าจอ Inverter และจากเครื่องวัดไฟฟ้า ผมขอแสดงระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหน่วยไฟฟ้าที่ได้จาก Inverterตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. จนถึงวันที่ 9 ก.พ. ดังนี้     ขนาดกำลังแผงแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 4.845 กิโลวัตต์ หากคิดเกณฑ์มาตรฐานของจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเต็มที่ 4 ชั่งโมงแดด ผมจะได้จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 19.38 หน่วยต่อวัน หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ บทสรุปผลที่ได้ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้คือเงินค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จะได้รับ การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีแจ้งว่าการไฟฟ้าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปจดหน่วยที่ผลิตได้ทุกสิ้นเดือน กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การไฟฟ้ามีหนังสือมาแจ้งค่าระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2558 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้ารับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาจำนวน 315 หน่วยซึ่งใกล้เคียงกับค่าใน Inverter การไฟฟ้าคิดค่าระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าหน่วยละ 6.96 บาท คิดเป็นเงินค่าระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าจำนวน 2,192.40 บาท แต่การไฟฟ้าหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ผมได้รับเช็คเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2558 (17 วัน) เป็นจำนวน 2,170.48 บาท ความภูมิใจของผมไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับแต่ละเดือน ความภูมิใจของผมอยู่ที่เดินเข้าการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้มาชำระค่าไฟฟ้าแต่มารับเงินค่าไฟฟ้า ความภูมิใจสูงสุดของผมคือการได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาโลกอยู่ทุกวัน ความสำเร็จของผมต้องยกให้กับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมครับ

6. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
     1. พลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ดี นอกจากเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดแล้ว ยังเป็นพลังงานที่ถูกมากในอนาคต เพราะราคาค่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ผมระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาให้การไฟฟ้าจะอยู่ที่ 6.96 บาทต่อหน่วยตลอด 24 ปีข้างหน้า ผมไม่แน่ใจ 24 ปีข้างหน้าค่าไฟฟ้าจะระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเป็นเท่าใด แต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ก็สามารถรับประกันได้ว่าประชาชนจะจ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6.96 บาทต่อหน่วย ดังนั้นรัฐควรส่งเสริมให้มีพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากๆตั้งแต่บัดนี้

     2. พลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอยู่อาศัยซึ่งเป็นรายเล็กมากๆควรส่งเสริมให้เต็มที่ ไม่ควรปรับราคารับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาให้ต่ำลงตามราคาที่รับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาจากผู้ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์รายใหญ่ เพราะต้นทุนการติดตั้งระบบแสงอาทิตย์ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอยู่อาศัยสูงมากเมื่อเทียบกับรายใหญ่ ในกรณีของผมต้นทุนในส่วนค่าแรงและอุปกรณ์จะอยู่ที่ร้อยละ 36 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และนับวันต้นทุนในส่วนนี้จะเพิ่มระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอย่างรวดเร็วตามค่าแรงที่เพิ่มระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาและการไม่อยากทำเพราะทำแค่ 3-4 วันก็เสร็จ ต้องรอให้ช่างว่างจริงๆจึงจะมาทำให้ หากปรับลดราคารับระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาลงก็จะไม่จูงใจให้ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอยู่อาศัยติดตั้งนอกจากใจรักจริงๆ

     3. ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอยู่อาศัยที่เป็นตึกแถวหลายๆรายไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังแสงอาทิตย์ เพราะการไฟฟ้าจัดให้เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอยู่อาศัย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ หากรัฐผ่อนปรนในเรื่องนี้ก็จะช่วยให้มีระบบผลิตไฟฟ้าระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาหลังคาระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเพิ่มมากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา

     4. ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาอยู่อาศัยและตึกแถวที่ได้ติดตั้งระบบแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองนับวันจะมีมากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา รัฐควรเข้ามาให้ความสนใจโดยให้สิทธิ์สามารถระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาไฟฟ้าได้หากติดตั้งได้เกณฑ์ที่การไฟฟ้ากำหนด สำหรับรายที่ติดตั้งไม่ได้เกณฑ์ก็ควรเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งจะเป็นประโยชน์กับรัฐในการรวบรวมจัดเก็บระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาในส่วนนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและการวางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th